Δοκιμές στο δρόμο

Για να αποκτήσει κανείς πιστοποιητικό ποιότητας για τα προϊόντα του, πρέπει να τα περάσει από τα τεστ τριβής

Συμμόρφωση με τον κανονισμό Νο 13 δοκιμές τύπου Ο:

ΤΑ τεστ αυτά αφορούν σε μεγάλο αριθμό δοκιμών πέδησης σε διαφορετικές ταχύτητες του οχήματος , είτε με φορτίο είτε άνευ φορτίου. Κατά τις δοκιμές αυτές πιστοποιείται η ικανότητα του συστήματος πέδησης, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως πέδηση εκτάκτου ανάγκης και πέδηση στάθμευσης

Δοκιμές τύπου 1:

Τα τεστ αυτά αφορούν στην ικανότητα πέδησης του οχήματος όταν τα φρένα έχουν αποκτήσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που απαιτούνται κατά την διάρκεια των δοκιμών των καινούριων αυτοκινήτων, για την απόκτηση του πιστοποιητικού ποιότητάς των.

Σύγκριση με τα γνήσια (Ο.Ε.) :

Σε οχήματα με φορτίο εκτελούνται πλήθος δοκιμών σε διαφορετικές συνθήκες πίεσης, με αρχική θερμοκρασία της δισκόπλακας χαμηλότερη των 100ο C.Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος συγκρίνεται με αυτήν των γνησίων , και οι τυχόν αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 15%

Ανταπόκριση της ταχύτητος:

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών , εκτελούνται πεδήσεις από ταχύτητες των 65 km/h έως 0km/h και από 90km/h ( ή 135km/h αναλόγως της μεγίστης επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος ), έως 0 km/h , σε συνθήκες συνεχούς επιβράδυνσης 5m/s2 ( σε συνθήκες πίεσης που αποκτήθηκαν από την προηγούμενη δοκιμή ). Κατόπιν η ικανότητα πέδησης σε υψηλές ταχύτητες συγκρίνεται με αυτήν σε χαμηλές ταχύτητες, και η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 15 %

login
Περιοχή συνεργατών
LOGIN

iso2