Πιστοποιημένα προϊόντα

Ο κανονισμός καθιερώνει επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται και αναγράφονται επί της συσκευασίας.

Είναι επομένως σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι επί της συσκευασίας του προϊόντος θα πρέπει οι διάφορες ενδείξεις να αναγράφονται με τέτοιο τρόπο , ώστε οποιαδήποτε παραποίηση να γίνεται αμέσως αντιληπτή.

Από την 31η Μαρτίου 2001, θα είναι παράνομη η πώληση και η χρήση δισκοφρένων και σιαγόνων, τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται στους θεσπισμένους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Κανονισμούς

login
Περιοχή συνεργατών
LOGIN

iso2