Εργαστηριακές Δοκιμές

Εκτός από τις δοκιμασίες τριβής υπάρχουν και οι εργαστηριακές δοκιμές, όπου επαληθεύονται σημαντικά χαρακτηριστικά

Δύναμη συγκόλλησης ( ISO 6312 )

Η δοκιμή αυτή πιστοποιεί την συγκόλληση μεταξύ του υλικού τριβής και της μεταλλικής πλάκας του δισκοφρένου

Συμπιεστότητα ( ISO 6310 )

Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται η εναλλαγή πάχους του προϊόντος κατά την διάρκεια της δοκιμασίας υπό πίεση , σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.

login
Περιοχή συνεργατών
LOGIN

iso2