Ασφάλεια στο δρόμο

όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας (homologation) των δισκόφρενων

Εδώ και πολλά χρόνια, οι ειδικοί στον τομέα της πιστοποίησης της ποιότητας των φρένων των οχημάτων, εργάζονται με σκοπό τον καθορισμό ενός πλαισίου προτύπων τεχνικών προδιαγραφών των δισκοφρένων και των σιαγόνων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται σε καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητος , πριν από την προώθηση τους στην αγορά των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Και τούτο διότι ήταν επιτακτική ανάγκη να τεθούν κανόνες, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από προϊόντα χαμηλής ποιότητος και ως εκ τούτου επικίνδυνα για την ασφάλειά τους.

Καρπός των προσπαθειών των ειδικών ήτο η θέσπιση του Κανονισμού 90 γνωστού ως R-90.

Ο κανονισμός R-90 πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται , για την εξασφάλιση πιστοποιητικού ποιότητας των δισκοφρένων και των σιαγόνων, που διακινούνται στην αγορά ανταλλακτικών επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών ( μέχρι 3500 kg ) οχημάτων.

Οι δοκιμές για την απόκτηση του πιστοποιητικού πραγματοποιούνται σε οχήματα ειδικώς εξοπλισμένα και σε εργαστήριο δυναμομέτρησης.

Ο κανονισμός R-90 συμπεριλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 98/12/ CE και επομένως θα ισχύσει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την 31η Μαρτίου 2001.

Μετά την ημερομηνία αυτή τα δισκόφρενα και οι σιαγόνες , για αυτοκίνητα παραγωγής μετά την 1η Οκτωβρίου 1999, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ποιότητας, σύμφωνα με τον R-90.

Εάν το αυτοκίνητο έχει κυκλοφορήσει πριν από την 1η Οκτωβρίου του 1999, η πιστοποίηση της ποιότητος των φρένων δεν θα είναι αυστηρά επιβαλλόμενη.

login
Περιοχή συνεργατών
LOGIN

iso2