Συμβουλές

Εργαστηριακές Δοκιμές

Εκτός από τις δοκιμασίες τριβής υπάρχουν και οι εργαστηριακές δοκιμές, όπου επαληθεύονται σημαντικά χαρακτηριστικά

Περισσότερα...

Δοκιμές στο δρόμο

Για να αποκτήσει κανείς πιστοποιητικό ποιότητας για τα προϊόντα του, πρέπει να τα περάσει από τα τεστ τριβής

Περισσότερα...

Πιστοποιημένα προϊόντα

Ο κανονισμός καθιερώνει επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται και αναγράφονται επί της συσκευασίας.

Περισσότερα...

Ασφάλεια στο δρόμο

όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας (homologation) των δισκόφρενων

Περισσότερα...

login
Περιοχή συνεργατών
LOGIN

iso2